Næsten alle mennesker kan hypnotiseres. En undersøgelse fra 1965 af Hilgard med 19534 forsøgspersoner fordelt over mange lande viser at 9 % procent kan ikke, 29 % kommer i en let trace, 36 % kommer i en moderat trance og 26% er ekstremt nemme at hypnotisere og kommer i en dyb trance. Mænd og kvinder er lige hypnotiserbare. Denne undersøgelse omfatter ikke børn. Men senere undersøgelser har vist, at børn er mere hypnotiserbare end voksne. Man ved altså at hypnose virker på de fleste mennesker, men hvorfor eller hvad er det, der virker? Det er sværere at finde svar på. Men man ved, at det ikke påvirker hypnotiserbarheden hvorvidt man giver udtryk for, om man er skeptisk overfor det eller tror på hypnose.

Hypnose er den særlige tilstand man kommer i – nogle kalder det også trance. Hypnoterapi er den behandling, man laver under hypnose. Hypnose er altså ikke behandling i sig selv. Det er derfor ikke nok at være hypnotisør, hvis man vil lave klinisk hypnose/hypnoterapi. Der er det vigtigt med en anden faglig baggrund som f.eks. en psykologuddannelse.

Hypnoterapi består af tre trin: 1) induktion – det er det der gøres for at personen kommer i trance (i “Hviskefolket” er det især hvisken, der bliver brugt som induktion, men også f.eks. vejrtrækningesøvelserne), 2) behandling (i “Hviskefolket” er det f.eks. øvelser der hjælper barnet med at mestre sin angst og at bruge sin forstilling evne til at slappe af eller få en god selvtillid) og 3) reorientering tilbage til vågentilstand (denne fase springer man over i søvnhypnose – da er man ikke interesseret i at bringe personen tilbage til almindelig vågentilstand).