Dette er en ultra kort opsummering af forskningsartiklen “Autonomous Sensory Meridian Response (ASMR): a flow-like mental state”, af Emma L. Barratt og Nick J. Davis, PeerJ 3:e851; DOI 10.7717/peerj.851. Læs den engelske artikel

ASMR er et sensorisk fænomen som ikke tidligere er undersøgt (artiklen er trykt i 2015). Det er en oplevelse af en rislen, der der starter henover hovedbunden, nakken og nogengange videre ned i kroppen som respons på særlige lyd- og synsindtryk. Denne fornemmelse bliver efterfulgt af følelser af velvære og afslapning.

I undersøgelsen har der deltaget 245 mænd, 222 kvinder og 8 omni-kønnede, i alt 475 personer i alderen 18- 54 år. De fleste var fra USA eller Vest-europa, men der var også deltagere fra resten af verden. Deltagere var personer, der på forhånd havde tilkendegivet, at de havde oplevelser svarende til ASMR. De fleste af forsøgspersonerne oplyser, at de har haft oplevelserne, siden de var 5 år.

Via spørgeskemaundersøgelse har man fundet en liste over hvilke ting, der kan trigge oplevelsen. Øverst på listen står hvisken (hos 75 % af deltagerne var dette udløsende faktor), næststørst var personlig opmærksomhed (69 %). Der ud over er de triggere, der scorer højst, sprøde lyde (lyd fra sølvpapir, lyd fra en der børster sit hår, tastaturlyde osv.), langsomme bevægelser, gentagne bevægelser og smil.

Foreløbig data tyder på at disse fornemmelser kan dæmpe depression og smerter.

 

Jannie Kildesteds kommentarer:

Man ved ikke hvor udbredt fænomenet ASMR er. Det er der ikke lavet undersøgelser på endnu. Et forsigtigt skøn kunne være at mellem 5-20 procent af befolkningen oplever disse.

Denne undersøgelse er ikke lavet på børn. Børn er ofte mere modtagelige og sansende end voksne. F.eks. er børn mere modtagelige overfor hypnose end voksne. ASMR kunne derfor tænkes at have større udbredelse hos børn end hos voksne.

Der findes mange videoer på YouTube med ASMR.